Vítejte na stránkách Rodina u soudu

Rodina by měla být tím nejpevnějším mezilidským svazkem, přesto jsou to právě vztahy v rodině, které nejčastěji končí u soudu.

Snahou těchto stránek je seznámit veřejnost se základními pojmy, které přináší rodinné právo, jako např. rozvod manželství, svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů, stanovení výživného, zvýšení výživného, snížení výživného, určení otcovství, popření otcovství, styk s dítětem, společné jmění manželů, vypořádání po rozvodu, osvojení dítěte (adopce), dědictví a mnoho dalších.

Nezůstáváme jen u vysvětlení pojmů, ale přinášíme např. i vzory, které můžete použít při řešení vašich problémů (vzor žaloby o rozvod, vzor návrhu pro výživné, vzor žaloby o určení či popření otcovství, vzor dohody o vypořádání majetku, ale např. i vzory pro exekuce a mnohé další. Pokud si nejste jistí, co vás při řešení problémů rodinného práva může potkat, můžete se zeptat na našem fóru otázek a odpovědí nebo jen čerpat z informací, které tam již napsali jiní před vámi. 

Reagujeme na všechny podstatné změny v zákonech. Největší z nich je přijetí nového občanského zákoníku, který ruší dosud platný zákon o rodině z roku 1963. Na našich stránkách se tak můžete seznámit s hlavními rysy nové úpravy rodinného práva v novém občanském zákoníku.


Obsah stránek Rodina u soudu

Výklad  pojmů

 

Otázky čtenářů

Zde jsou uvedeny otázky čtenářů týkající se rodinného práva a odpovědi na tyto otázky. Rubrika obsahuje i podrubriku Lampárna, kde si čtenáři mohou radit navzájem nebo kde mohou jen tak vyjádřit svoje názory na rodinně-právní problematiku.

 

Vzory  písemností

Rubrika obsahuje vzory písemností z oblasti rodinného práva, které se mohou hodit v různých životních situacích. Najdete tu např vzory žádostí o rozvod, návrhy na exekuci či dohodu o vypořádání mezi manželi a mnohé další.

 

Dokumenty a odkazy

Zde naleznete odkazy na zajímavé stránky, související s rodinně-právní problematikou a některé další dokumenty, které vám mohou pomoci např. při soudním řízení.

 

Přehled všech našich článků seřazených abecedně naleznete v našem rejstříku.


Pokud máte nějaké otázky týkající se trestního práva, můžete zkusit naše stránky www.trestni-rizeni.com