Určení otcovstvíMatka je vždy jistá, otec nejistý.Toto bohužel pravdivé úsloví mužům moc sebejistoty nepřidá, což někdy může vyvolat i právní problémy, kdo že vlastně je otcem dítěte. I na řešení těchto problémů však pamatuje zákon o rodině.

Určení otcovství

Staří latiníci používali často úsloví „Mater semper certa, pater incertus“. Toto úsloví je dobře známé i v češtině a zejména muži ho nemají moc rádi, protože jim bere jednu z jejich základních předpokládaných jistot. Česky totiž to úsloví znamená, že matka je vždy jistá, otec nejistý. V době moderní medicíny s možností přenosu embryí či genetických manipulací sice už tuto jistotu ztrácejí i ženy, přesto podle zákona o rodině stále platí, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila, s čímž se snad každá žena ráda spokojí. Nicméně se jedná o významné ustanovení, důležité při asistované reprodukci, kdy do těla ženy jsou vložena vajíčka jiné ženy.

U mužů je to složitější, zákon proto vytvořil tři tzv. domněnky otcovství. Ty sice nepřinesou psychickou jistotu mužům, ale jejich účelem je zajistit stabilitu rodiny coby základního prostředí pro výchovu dětí. Domněnky nastupují po sobě tak, že druhá se použije, pokud nejde použít první a třetí přichází v úvahu při nepoužitelnosti dvou předchozích.

První domněnka otcovství
Za otce dítěte se považuje manžel matky. To platí za situace, kdy se dítě narodilo buď za trvání manželství (byť by to bylo třeba hodinu po svatbě) nebo ve lhůtě 300 dnů po zániku manželství např. rozvodem nebo smrtí. To občas způsobuje problémy, neboť se stává, že žena otěhotní s jiným mužem třeba ještě v průběhu rozvodového řízení a před porodem se sice ještě stihne rozvést, ale už se nestihne znovu vdát a dítě porodí před uplynutím 300 dnů po rozvodu. V takovém případě se za otce dítěte považuje bývalý manžel matky dítěte a otcovství lze vyloučit jen žalobou o popření otcovství.

Druhá domněnka otcovství
Pokud se dítě narodí mimo manželství a mimo třísetdenní lhůtu po rozvodu manželství matky dítěte, považuje se za otce dítěte ten muž, který to o sobě zároveň s matkou dítěte prohlásí. V praxi to funguje tak, že novopečení rodiče, kteří nejsou sezdáni, se společně dostaví buď na matriku nebo k soudu a tam společně prohlásí, že otcem narozeného dítěte je právě ten konkrétní přítomný muž. Musí se tedy jednat o prohlášení souhlasné, nestačí, aby se sám muž za otce označil. Pokud by jeden z rodičů dítěte byl nezletilý, musí být prohlášení učiněno vždy před soudem (tedy nestačí prohlášení na matrice). Souhlasným prohlášením lze určit i otcovství dítěte, které se ještě nenarodilo, ale bylo již počato. To je výhodné pro nastávající maminky, které se bojí, že by tatínek mohl chtít ze svých povinností vycouvat, a proto ho přesvědčí k prohlášení ještě před narozením dítěte. Je však třeba prokázat, že žena již je těhotná.

Třetí domněnka otcovství
Pokud otcovství nebylo určeno ani jedním z předchozích způsobů, přichází na řadu práce soudu, který v řádném řízení otcovství určí. Řízení se zahajuje žalobou, kterou může podat matka dítěte nebo muž, který o sobě tvrdí že je otcem dítěte nebo dítě samotné. Dítě, pokud je nezletilé, samozřejmě nepodává žalobu samo, ale prostřednictvím zástupce, kterého může určit soud.

Při určování otcovství se vychází z pochopitelného předpokladu, že za otce se považuje muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v době ne méně než 180 dnů a ne více než 300 dnů před porodem, pokud to závažné okolnosti nevylučují. U soudu proto nejprve probíhá dokazování, zda muž s matkou dítěte opravdu v uvedené době souložil. Takové dokazování zpravidla není dostačující pro rozhodnutí o tom, zda konkrétní muž je otcem dítěte a proto se přistupuje ke znaleckému posudku z oboru genetiky, který s téměř stoprocentní jistotou určí, zda muž skutečně otcem dítěte je.

Obdobná je situace i u umělého oplodnění. I v tomto případě se totiž může stát, že otcovství není určeno ani existencí manželství ani souhlasným prohlášením muže a ženy. V takovém případě platí, že otcem dítěte je muž, který dal souhlas k umělému oplodnění matky dítěte, pokud by se neprokázalo, že žena otěhotněla jinak. To se dokazuje pomocí lékařské dokumentace.

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.