Zákon o rodině (úplný text zákona)

Zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.)

 


 

ČÁST PRVNÍ  Manželství (§ 1-29) 

 

ČÁST DRUHÁ  Vztahy mezi rodiči a dětmi (§ 30-84)

 

ČÁST TŘETÍ  Výživné (§ 85-103)

 

ČÁST ČTVRTÁ  Závěrečná ustanovení (§ 104-109)