Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé děti (vzor)Máte nezletilé děti a dostáváte pro ně od druhého rodiče výživné, které podle vašeho názoru již není pro děti dostatečné? Pokud se na zvýšení výživného nedohodnete, můžete se zvýšení domáhat u soudu. Návrh na zvýšení výživného najdete v tomto článku.

Pokud rodiče nezaopatřených dětí spolu nežijí a jeden z nich tak nezajišťuje osobní péčí jejich výživu, je povinen platit výživné . O určení výživného rozhoduje soud. Soud přitom vychází z oprávněných potřeb dítěte na straně jedné a možností a schopností rodiče, který má výživné platit na straně druhé, přičemž důležitý je stav v době vydání rozsudku. V průběhu času se však situace mění, potřeby dětí s jejich věkem narůstají a mohou se měnit i možnosti a schopnosti povinného rodiče. S průběhem doby by se proto výše výživného měla měnit, zpravidla bude narůstat. Na změně výživného se mohou rodiče dohodnout, není třeba aby o tom rozhodoval soud. Pokud se však rodiče nedohodnou, mohou soudu podat návrh na změnu výše výživného. Změny výživného se lze domáhat i zpětně, nejvýše však na dobu tří let přede dnem podání návrhu.

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí se podává u toho okresního (obvodního) soudu, který o úpravě poměrů dětí rozhodoval naposled. Návrh podává jeden z rodičů a musí být podán ve třech vyhotoveních (jedno pro soud, jedno bude soudem doručeno druhému z rodičů a poslední bude soudem doručeno orgánu péče o mládež, který bude dítě v řízení zastupovat – zpravila jde o odbor péče o mládež pověřeného městského úřadu). Za návrh se neplatí žádný poplatek.

Návrh musí obsahovat přesné označení účastníků řízení, tedy obou rodičů a dětí – jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Z návrhu musí být patrné, jaké rozhodnutí má být vydáno a měly by v něm být vylíčeny nejdůležitější okolnosti. K návrhu by měly být připojeny důležité důkazy, v daném případě nejméně kopie posledního rozhodnutí o výživném a doklady o výdajích souvisejících s dětmi. Přiloženy mohou být i doklady o výdělku navrhovatele, soud si je však stejně ověří u zaměstnavatele či z daňového přiznání. Návrh musí být datován a podepsán.


Vzor – návrh na zvýšení výživného pro  nezletilé děti

Okresní soud
Nádražní 25
Kostelec

 

V Horní Dolní dne 15.10. 2007


Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé děti

Matka: Vilemína Hudlajzová, nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

Otec: Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 258, okres Kostelec

nezletilé děti:
1. Vendelín Hudlajz, nar. 31.4. 1992, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec
2. Gertruda Hudlajzová, nar. 9.12. 1995, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

V minulosti jsem byla manželkou Vzoromila Hudlajze, naše manželství bylo rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 15.2. 2002, č.j. 63C 658/2001-36, rozvedeno. Ještě před rozvodem byly obě nezletilé děti Vendelína a Gertruda Hudlajzovy svěřeny do mé výchovy a otci bylo stanoveno výživné ve výši 1.200,- Kč měsíčně pro Vendelína a 1.000,- Kč měsíčně pro Gertrudu (viz rozsudek Okresního soudu v Kostelci ze dne 22.12. 2001, č.j. 23Nc 263/2001).

Otec nezletilých dětí výživné řádně platí, od 1.1.2007 dokonce na základě naší dohody platí celkem 2.500,- Kč měsíčně namísto soudem stanovených 2.200,- Kč měsíčně. V současné době však i toto vyšší výživné nepostačuje k pokrytí potřeb nezletilých dětí a jejich otec další navýšení výživného odmítá.

Syn Vendelín k 30.6. 2007 ukončil docházku do Základní školy v Horní Dolní a od 1.9. 2007 studuje na Střední hotelové škole v Kostelci. To s sebou přináší zvýšené výdaje. Jen za dojíždění do školy zaplatí 720,- Kč měsíčně, okolo 400,- Kč měsíčně utratí za obědy ve školní jídelně. Škola pro praktickou výuku vyžaduje společenské oblečení, takže jsem synovi musela koupit oblek, 2 bílé košile a dvě kravaty a nové boty, celkem za 8.200,- Kč. Dalších 1.600,- Kč jsem v září 2007 zaplatila za školní pomůcky. V listopadu 2007 začne syn navštěvovat taneční, kurzovné bylo 1.700,- Kč. Na těchto jednorázových nákladech se otec dětí nijak nepodílel.

Vyšší nároky má i dcera Gertruda. Výživné bylo naposledy upraveno v době, kdy dceři bylo 6 let. V té době ještě ani nechodila do školy. Dnes je téměř o 6 let starší a úměrně tomu se zvýšily i její potřeby, zejména náklady na oblékání a stravování. Dcera se věnuje zpěvu, je členkou sboru Horní Dolňáček. S tímto sborem často jezdí na zájezdy, a to i do zahraničí, takže musím hradit příspěvky na dopravu a ubytování.

S dětmi žiji sama, pracuji jako prodavačka s výdělkem okolo 8.000,- Kč měsíčně čistého. Mým zaměstnavatelem je Vydřiduch Nahrabal, Horní Dolní 263. Abych mohla dětem poskytnout to, na co jsou jejich vrstevníci zvyklí, vykonávám ještě domácí zaměstnání pro firmu Skleněné oko s.r.o., Horní Dolní 12. Jedná se o třídění skleněných perel, vydělám si takto okolo 4.000,- Kč měsíčně. Kromě toho pobírám ještě sociální dávky ve výši 1.893,- Kč měsíčně od Městského úřadu v Kostelci.

Otec nezletilých dětí podle mých informací podniká v oboru pokládky podlahových krytin. Jeho příjmy neznám, ale zřejmě si nežije špatně, neboť si nedávno pořídil nový automobil a podle dětí, které ho občas navštěvují, je jeho byt vybaven nejmodernější elektronikou (domácí kino, DVD přehrávač, plochý televizor s velkou obrazovkou atd.). Podle mých informací byl otec dětí na jaře letošního roku se svou přítelkyní na dvoutýdenní dovolené v Thajsku.

Částka 300,- Kč měsíčně, o kterou otec dobrovolně navýšil placené výživné, pokrývá pouze navýšení cen, ke kterému za dobu od poslední úpravy výživného došlo, ale nezohledňuje nárůst potřeb dětí. Proto navrhuji aby soud vydal tento rozsudek:

Výživné, které je otec podle rozsudku Okresního soudu v Kostelci ze dne 22.12. 2001, č.j. 23Nc 263/2001, povinen platit ve výši 1.200,- Kč měsíčně pro nezl.Vendelína Hudlajze a 1.000,- Kč měsíčně pro nezl. Gertrudu Hudlajzovou, se počínaje dnem 1.9.2007 zvyšuje na částku 2.500,- Kč měsíčně pro nezl.Vendelína Hudlajze a 1.800,- Kč měsíčně pro nezl. Gertrudu Hudlajzovou. Výživné je splatné vždy do každého 5. dne v měsíci předem do rukou matky nezletilých dětí Vilemíny Hudlajzové.

Zároveň nechť soud rozhodne též o splacení dlužného výživného za dobu od 1.9. 2007, a to v přiměřených měsíčních splátkách, splatných společně s běžným výživným.


Vilemína Hudlajzová (podpis)

Přiložené důkazy:

– kopie rozsudku Okresního soudu v Kostelci ze dne 22.12. 2001
– doklad o zaplacení tanečních
– doklad o zaplacení oblečení do školy pro syna Vendelína
– doklad o zaplacení školních pomůcek
– jízdenka autobusem Horní Dolní – Kostelec
– doklady o placení zájezdů dcery s pěveckým sborem

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

Skvělé stránky, moc mi pomohly, vaše vzory i s vysvětlením jsou navíc i vtipné. Díky moc

Díky za uznání, je to pro nás motivace do další práce

Sorry, the comment form is closed at this time.