VýživnéVýživné, neboli alimenty, jsou asi nejčastěji hledaným pojmem z oblasti rodinného práva. Aby také ne, spousta rodičů dnes žije odděleně a trápí je otázky typu "Je v mém případě výživné přiměřené?", "Co se stane, když výživné nezaplatím?", atd. Co je to výživné a jakým způsobem se určuje jeho výše, to se dozvíte v tomto článku.

Výživné 

 Výživné je částka, kterou je povinen platit ten, kdo má vyživovací povinnost, kterou si neplní přímým zaopatřením oprávněné osoby, tedy např. rodič, nežijící ve společné domácnosti s dítětem,  nebo manžel, který nevede s manželkou společnou domácnost. Vyživovací povinnost je dána zákonem, výši výživného, pokud se strany nedohodnou, určuje soud. Výživné je třeba platit po celou dobu trvání vyživovací povinnosti, přičemž výše výživného se v průběhu doby může měnit (např. s rostoucím věkem dítěte). Zásadně platí, že výživné je určeno k okamžitému zajištění potřeb vyživované osoby, je tedy třeba, aby bylo placeno pravidelně a přímo do rukou nebo na účet vyživovaného, případně jeho zástupce (rodiče).  V některých případech však soud může stanovit, že část výživného bude ukládána na účet. To se týká např. případů, kdy otec dítěte má velmi nadprůměrné příjmy a výživné, které je schopen platit, by dítě nemohl normálně spotřebovat. Část výživného proti může být na základě rozhodnutí soudu ukládána dítěti na účet. Výše výživného se stanovuje zpravidla podle oprávněných zájmů vyživované osoby s přihlédnutím k možnostem vyživující osoby.

 
Blíže k otázkám vyživovací povinnosti viz článek Druhy vy živovací povinnosti. Výživnému je také věnována podstatná část našeho fóra Otázek a odpovědí

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.