Rodinné právo v novém občanském zákoníkuStránky: 1 2 3

Problematika rodinného práva je v současné době upravena zákonem téměř půl století starým. Zákon o rodině číslo 94/1963 Sb. je s několika změnami účinný od 1. dubna 1964 do současné doby. Pouhé tři měsíce před 50. výročím své účinnosti přestane tento zákon platit. Od 1. ledna 2014 se rodinné vztahy budou řídit novým občanským zákoníkem, tedy zákonem číslo 89/2012 Sb..

Nový občanský zákoník v části věnované rodinnému právu v podstatné části základní principy tohoto zákona přebírá, navazuje na ně a rozvíjí je. Nicméně některé významnější rozdíly existují. Přinášíme proto stručný přehled toho, co v oblasti rodinného práva nový občanský zákoník přináší. Náš článek vychází z článku Ministerstva spravedlnosti ČR publikovaného na stránkách www.justice.cz.

 

Manželství

Podstata a vznik manželství

Manželstvím se rozumí trvalý svazek muže a ženy, vzniklý zákonem stanoveným způsobem. Muž a žena mají v manželství rovné postavení. Vznik manželství není možný jinak, než projevem muže a ženy, že spolu vstupují do manželství. Tento souhlas musí být svobodný a úplný. Lidé si i nadále budou moci vybrat mezi civilním sňatkem a sňatkem uzavřeným před církví, která je k tomu oprávněná.

Zánik manželství

Manželství zaniká smrtí manželů, nebo rozvodem. Navrhovaná právní úprava rozvodu plně navazuje na současnou právní úpravu. Lze rozlišit rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství (tzv. dohodnutý rozvod). Stejně je tomu i v dosud platné úpravě.

Manželské majetkové právo

Nový občanský zákoník vychází ze současné úpravy, podstatně však rozšiřuje možnosti snoubenců i manželů, aby si mohli své majetkové poměry uspořádat tak, jak to nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Podrobněji je upravena také problematika společné správy společného jmění.

Nový občanský zákoník zachovává společné jmění manželů, do kterého patří ze zákona veškerý majetek nabytý kterýmkoliv z manželů za trvání manželství, kromě toho,

Dluhy nejsou součástí společného jmění manželů, pokud:

Zisk, který plyne manželovi z jeho vlastního majetku, se rovněž stává součástí společného jmění.

Nový občanský zákoník ale dává manželům široké možnosti, jak si uspořádat vzájemné majetkové vztahy. Při tom však nelze opomíjet ochranu třetích osob, které budou s manžely vstupovat do právních vztahů. Zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů lze tedy měnit smlouvou snoubenců (předmanželská smlouva), smlouvou manželů (manželská smlouva) nebo rozhodnutím soudu, který může na návrh jednoho z manželů z důležitých důvodů společné jmění zrušit nebo zúžit. Pokud jde o smlouvy (manželskou i předmanželskou), lze si dohodnout

Zákon dále upravuje i další otázky související s majetkem, a to tzv. rodinný podnik, bydlení manželů a jejich vzájemné zastupování.


Text je rozdělen na více stránek: 1 2 3

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.