Příjmení po svatbě a po rozvoduPříjmení získá člověk většinou po rodičích. Jak se ale příjmení každého člověka může různě měnit v souvislosti se svatbou a rozvodem manželství a co je pro to potřeba udělat, to se dozvíte v tomto článku.

Při uzavírání manželství musejí budoucí manželé určit, jaké příjmení budou v manželství používat a určit i příjmení dětí, které se v manželství narodí.

Nejběžnější variantou je, že manželé se dohodnou na stejném společném příjmení (nejčastěji jde o příjmení muže) a toto příjmení pak budou mít i jejich společné děti.

Snoubenci se však mohou dohodnout i tak, že si po svatbě každý z nich ponechá své původní příjmení. Toto často využívají např. mediálně známé osoby (herci, zpěváci), aby nemátly své fanoušky změnou příjmení. V takovém případě ale zároveň musejí určit, které z jejich příjmení budou užívat jejich děti.

Relativně nová je možnost používat kombinované příjmení. V takovém případě jeden z manželů (oba to udělat nemohou) užívá příjmení, kde nejprve je uvedeno příjmení druhého z manželů a za pomlčkou původní příjmení daného manžela. Děti pak budou mít to příjmení, které mají oba manželé společné. Takže když si slečna Nováková vezme za manžela pana Vopičku, stane se z ní (pokud se tak snoubenci při svatbě dohodnou) paní Vopičková-Nováková a jejich děti budou Vopičkovy. Takové složené příjmení pak musí být v celé podobě používáno ve veškerém úředním styku a mnohé ženy již přišly na to, že podepisovat se Stanislava Pospíchalová-Kolovratníková je značně zdlouhavé a nepraktické.

Jak to ale je s příjmením ve chvíli, kdy se manželé rozvedou?

Samotný rozvod nemá žádný vliv na příjmení manželů, to znamená, že paní Vopičková, která byla před svatbou slečnou Novákovou, zůstane i po rozvodu paní Vopičkovou.

Zákon jí ale přesto dává možnost získat zpět své původní příjmení. Stačí, když do jednoho měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu manželství prohlásí u kteréhokoliv matričního úřadu, že přijímá zpět své původní příjmení (týká se to i příjmení složeného). Toto prohlášení může učinit jen ten z (rozvedených) manželů, u něhož sňatkem došlo ke změně příjmení. Pan Vopička tedy nemůže nijak ovlivnit, jestli se z jeho bývalé ženy paní Vopičkové stane znovu paní Nováková. Taky je třeba připomenout, že takto lze získat jen příjmení, které daný manžel užíval před svatbou, nikoliv např. původní dívčí příjmení. Jestliže se tedy první svatbou ze slečny Pokorné stala paní Hrubá a ta se rozvedla a bez změny příjmení se znovu provdala a stala se z ní paní Smutná, může být po druhém rozvodu opět jen paní Smutnou nebo Hrubou, nikoliv paní Pokornou.

Na prohlášení není třeba žádný formulář, prohlášení může být učiněno písemně nebo ústně do protokolu přímo na matričním úřadu. K prohlášení je třeba přiložit oddací list, rozsudek o rozvodu a doklad totožnosti (nejlépe občanský průkaz).

Změna příjmení rozvedených manželů nemá žádný vliv na příjmení dětí, to zůstává pořád stejné.

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.