Osvojení (Adopce)Zajímá vás, za jakých podmínek lze adoptovat dítě? Není to úplně jednoduché, ale také to není nic nemožného a taková adopce může být přínosem pro všechny zúčastněné – adoptivní rodiče i adoptované dítě. Více se můžete se dozvědět v tomto článku.

 

Osvojení (adopce)

Osvojeno (adoptováno) může být jen nezletilé dítě. O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele. Osvojením mezi osvojitelem a osvojencem vzniká vztah jako mezi rodičem a dítětem se všemi právními následky (např. vyživovací povin nost, dědění apod.). Zároveň se tak vytváří příbuzenský vztah mezi osvojeným dítětem a příbuznými osvojitele. Osvojitel také bude v matrice zaspán jako rodič. Osvojenec bude mít příjmení osvojitele a pokud jsou osvojiteli manželé, bude mít takové příjmení, jaké si manželé při svatbě dohodli pro své děti.

Osvojením zanikají příbuzenské vztahy s původní rodinou osvojence. To samozřejmě neplatí, pokud si dítě osvojuje manžel matky dítěte (tedy poměrně častá situace, kdy má matka dítě z předchozího vztahu a poté se vdá a její manžel dítě osvojí). Osvojení lze zrušit jen z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele. Pokud však bylo dříve soudem na návrh osvojitelů rozhodnuto, že osvojení je nezrušitelné, nelze osvojení zrušit.

Osvojitelem může být jen plně způsobilý občan, který svým způsobem života skýtá záruku, že osvojení dítěte bude ku prospěchu dítěti i společnosti. Soud si proto před rozhodnutím o osvojení vyžaduje výpis z rejstříku trestů žadatelů o osvojení či zprávy o jejich pověsti z místa bydliště nebo zprávy o šetření sociálních  pracovníků v bydlišti žadatele. Soud musí získat též lékařské zprávy ohledně osvojitelů a osvojence, aby zjistil, zda osvojení nebrání jejich zdravotní stav.

Společně mohou dítě osvojit jen manželé, nemůže tedy dojít ke společnému osvojení dítěte druhem a družkou. V takovém případě se osvojitelem může stát pouze jeden z nich.

K osvojení je třeba i souhlas zákonného zástupce dítěte (rodiče nebo opatrovníka), souhlasu je třeba i tehdy, je-li rodič nezletilý (např. pokud se dítě narodilo nezletilé matce). Má-li být dítě osvojeno do ciziny, je k tomu třeba i souhlas Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Souhlasu rodičů není třeba

Než soud rozhodne o osvojení, musí být dítě nejméně 3 měsíce v rodině žadatele o osvojení.

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.