Návrh na úpravu poměrů nezl. dětí, jejichž rodiče nejsou manželé (vzor)Žili jste se svým partnerem tzv. na hromádce a rozešli jste se? To se stává. Komplikovanější ale je, pokud se z tohoto vztahu narodily děti. Jestliže nejste schopni se s bývalým partnerem dohodnout na výživě a výchově nezletilých dětí, bude muset jeden z vás podat návrh na soudní úpravu.

 

Tento vzor se týká situace, kdy se rozejdou rodiče nezletilých dětí, kteří nejsou manželé. Pokud se jedná o úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželů, podívejte se na tento vzor .

Jestliže se rozejdou rodiče dětí, kteří nejsou manželé, není vůbec třeba, aby nechávali poměry svých dětí upravit soudně. Pokud se na výchově a výživném rodiče spolu dohod nou, není vůbec důvod, aby věc řešil soud. Ve většině případů je ale dohoda těžká, takže je třeba, aby poměry upravil soud, a to na základě návrhu jednoho z rodičů.

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí se podává u toho okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodu děti žijí. Návrh podává jeden z rodičů a musí být podán ve třech vyhotoveních (jedno pro soud, jedno bude soudem doručeno druhému z rodičů a poslední bude soudem doručeno orgánu péče o mládež, který bude dítě v řízení zastupovat – zpravila jde o odbor péče o mládež pověřeného městského úřadu). Za návrh se neplatí žádný poplatek.

Návrh musí obsahovat přesné označení účastníků řízení, tedy obou rodičů a dětí – jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Z návrhu musí být patrné, jaké rozhodnutí má být vydáno a měly by v něm být vylíčeny nejdůležitější okolnosti. K návrhu by měly být připojeny důležité důkazy, v daném případě nejméně rodné listy dětí. Důležité je, aby v návrhu bylo uvedeno, kde jsou rodiče zaměstnáni (přesná adresa zaměstnavatele), aby si soud mohl ověřit výdělkové poměry rodičů. Návrh musí být datován a podepsán.


Vzor – návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí, jejichž rodiče nejsou manželé

Okresní soud
Nádražní 25
Kostelec

 

V Horní Dolní dne 15.10. 2007

 

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí

 


Matka: Anastázie Kolovrzová, nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

Otec: Vzoromil Hudlajz, nar 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 321, okres Kostelec

nezletilé děti:
1. Vendelín Hudlajz
, nar. 31.4. 1995, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec
2. Gertruda Hudlajzová, nar. 9.12. 1998, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

Rodiče obou nezletilých dětí nejsou manželé, od roku 1995 až do září 2007 spolu žili jako druh a družka. Jejich soužití zaniklo a nepodařilo se jim uzavřít dohodu o výchově a výživě nezletilých dětí. Otec se od rodiny odstěhoval a platí pro obě děti dohromady výživné ve výši 1.500,- Kč měsíčně. Toto výživné považuji za nedostačující a proto také podávám tento návrh.

Obě děti jsou ještě žáky základní školy v Horní Dolní a mají běžné potřeby odpovídající jejich věku. Pouze se synem Vendelínem jsou vyšší výdaje, související s jeho zdravotním stavem. Vendelín je alergik, což zejména v jarním a letním období vyžaduje zvýšené náklady na nákup léků, které zdravotní pojišťovna hradí jen zčásti.

Otec je zaměstnán jako dělník u společnosti První Hornodolní a.s., Horní Dolní 27. Jeho průměrný výdělek se pohybuje okolo 12.000,- Kč čistého měsíčně. Matka pracuje jako prodavačka , jejím zaměstnavatelem je Vydřiduch Nahrabal, Horní Dolní 263. Její výdělek se pohybuje okolo 8.000,- Kč čistého měsíčně.

Důkazy:
– rodné listy obou dětí (přiloženy kopie)

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji vydání tohoto rozsudku:

Nezletilí Vendelín a Gertruda Hudlajzovi se svěřují do výchovy matky.

Otec je povinen s účinností od 1.10. 2007 platit výživné pro obě nezletilé děti, a to ve výši, 1.400,- Kč měsíčně pro nezletilou Gertrudu a 1.600,- Kč měsíčně pro nezletilého Vendelína. Výživné je splatné do rukou matky nezletilých dětí vždy nejpozději do 10. dne každého měsíce. Dlužné výživné za období od 1.10.2007 se otci povoluje splatit v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč, splatných společně s běžným výživným.

Anastázie Kolovrzová (podpis)

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.