Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu (vzor)Plánujete rozvod a máte nezletilé děti? V tom případě vás soud nerozvede dřív, než budete mít soudním rozhodnutím upraveno, jak to bude s dětmi po rozvodu. Vzor návrhu na úpravu poměrů dětí po rozvodu manželství rodičů najdete v tomto článku.

Pokud manželé, kteří mají ještě nezletilé děti, hodlají ukončit manželství rozvodem, musejí nejprve požádat soud, aby rozhodl o úpravě poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu. Toto soudní rozhodnutí o nezletilých dětech je povinné, a to i tehdy, jsou-li manželé na všem dohodnuti. Povinně tak musí být upraveno, komu budou děti svěřeny do výchovy (může jít i o střídavou péči) a v jaké výši bude placeno výživné. Rodiče občas do svého návrhu zahrnují i to, jakým způsobem by se rodič, který nebude mít děti ve výchově, měl s dětmi stýkat. Toto však není třeba do návrhu uvádět, nejedná se o povinnou úpravu poměrů. Navíc pokud nebude zřejmé, že rodiče opravdu nejsou schopni se o styku dohodnout, soud o takovém návrhu ani nebude moci rozhodnout.

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí by měl být podán nejpozději s návrhem na rozvod manželství. Může být podán i dříve a návrh na rozvod manželství může být podán třeba až poté co soud rozhodne o nezletilých dětech.

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí se podává u toho okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodu děti žijí. Návrh podává jeden z rodičů a musí být podán ve třech vyhotoveních (jedno pro soud, jedno bude soudem doručeno druhému z rodičů a poslední bude soudem doručeno orgánu péče o mládež, který bude dítě v řízení zastupovat – zpravila jde o odbor péče o mládež pověřeného městského úřadu). Za návrh se neplatí žádný poplatek.

Návrh musí obsahovat přesné označení účastníků řízení, tedy obou  rodičů a dětí – jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Z návrhu musí být patrné, jaké rozhodnutí má být vydáno a měly by v něm být vylíčeny nejdůležitější okolnosti. K návrhu by měly být připojeny důležité důkazy, v daném případě nejméně rodné listy dětí. Návrh musí být datován a podepsán.


Vzor – návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství rodičů

Okresní soud

Nádražní 25
Semily

V Horní Dolní dne 15.10. 2007

 

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství rodičů

 

Matka: Vilemína Hudlajzová, nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Semily

Otec: Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 123, okres Semily

nezletilé děti:

1. Vendelín Hudlajz, nar. 31.4. 1995, bytem Horní Dolní 123, okres Semily

2. Gertruda Hudlajzová, nar. 9.12. 1998, bytem Horní Dolní 123, okres Semily

 

Rodiče obou nezletilých dětí jsou manželé, v současné době však mezi nimi probíhá u Okresního soudu v Semilech rozvodové řízení (návrh na rozvod byl podán zároveň s tímto návrhem na úpravu poměrů nezletilých dětí).

Pro dobu po rozvodu se rodiče dohodli tak, že obě nezletilé děti budou nadále žit se svou matkou. Na výši výživného, které by měl platit otec dětí, se však rodiče nedohodli. V současné době otec na výživu dětí přispívá celkovou částkou 3.000,- Kč.

Obě děti jsou ještě žáky základní školy v Horní Dolní a mají běžné potřeby odpovídající jejich věku. Pouze se synem Vendelínem jsou vyšší výdaje, související s jeho zdravotním stavem. Vendelín je alergik, což zejména v jarním a letním období vyžaduje zvýšené náklady na nákup léků, které zdravotní pojišťovna hradí jen zčásti.

Otec je zaměstnán jako dělník u společnosti První Hornodolní a.s., Horní Dolní 27. Jeho průměrný výdělek se pohybuje okolo 12.000,- Kč čistého měsíčně. Matka pracuje jako prodavačka , jejím zaměstnavatelem je Vydřiduch Nahrabal, Horní Dolní 263. Její výdělek se pohybuje okolo 8.000,- Kč čistého měsíčně.

 

 

Důkazy:

– rodné listy obou dětí
– kopie návrhu na rozvod manželství

Vzhledem k tomu, že pro rozhodnutí o rozvodu manželství je třeba nejprve upravit poměry nezletilých dětí , navrhuji vydání tohoto rozsudku:

Nezletilí Vendelín a Gertruda Hudlajzovi se pro dobu po rozvodu manželství rodičů svěřují do výchovy matky.

Otec je povinen po rozvodu manželství rodičů platit výživné pro obě nezletilé děti, a to ve výši, 1.400,- Kč měsíčně pro nezletilou Gertrudu a 1.600,- Kč měsíčně pro nezletilého Vendelína. Výživné je splatné do rukou matky nezletilých dětí vždy nejpozději do 10. dne každého měsíce.

Vzoromil Hudlajz (vlastnoruční podpis)

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.