Dohoda rodičů o poměrech nezletilých dětí (vzor)Stává se, že rodiče dětí se někdy rozcházejí. V takovém případě, pokud jsou rozumní, by měli být schopni se dohodnout o tom, jak to bude po jejich rozchodu s jejich dětmi. Vzor takové dohody najdete v tomto článku.

 

Tento vzor se týká situace, kdy se rozejdou rodiče nezletilých dětí, kteří nejsou manželé. Pokud se jedná o úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželů, podívejte se na ten to vzor.

Jestliže se rozejdou rodiče dětí, kteří nejsou manželé, není vůbec třeba, aby nechávali poměry svých dětí upravit soudně. Pokud se na výchově a výživném rodiče spolu dohodnou, není vůbec důvod, aby věc řešil soud. Pouze pokud se nedohodnou, musejí podat n áv rh  na soudní úpravu poměrů.

Dohoda nemusí mít vůbec žádnou formu. Pokud jsou oba rodiče natolik rozumní, aby chápali, že rozpad jejich partnerského vztahu si nesmějí řešit prostřednictvím dětí (neplacení výživného, odmítání styku s druhým rodičem apod.), pak budou schopni se i dohodnout o dětech. V takovém případě stačí, pokud se spolu sejdou, všechno si mezi sebou dohodnou a zase se v klidu rozejdou. Není tedy vůbec nutné, aby dohoda byla písemná. Nicméně, písemnou dohodou se samozřejmě nic nezkazí. Podpisy na dohodě nemusejí být úředně ověřovány, ale pokud se na tom strany dohodnou, nic nebrání ani tomu, aby si podpisy nechaly ověřit.

Z dohody by tedy mělo vyplývat, komu budou děti svěřeny do výchovy, jaké má druhý z rodičů platit výživné, a případně rozsah styku druhého rodiče s dítětem. Pokud jde o rozsah styku, záleží na mnoha okolnostech, jako např. stáří dítěte či vzdálenost bydlišť obou rodičů.


Vzor – dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí, jejichž rodiče nejsou manželé

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí


Anastázie Kolovrzová, nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

a

Vzoromil Hudlajz, nar 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 321, okres Kostelec


uzavřeli dne 15.10.2007 tuto dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí

1. Vendelína Hudlajze, nar. 31.4. 1995, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec
2. Gertrudy Hudlajzové, nar. 9.12. 1998, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec


Rodiče obou nezletilých dětí nejsou manželé a od října 2007 spolu nežijí ve společné domácnosti. Vzhledem k této skutečnosti se oba rodiče dohodli o úpravě poměrů obou shora uvedených dětí, které se z jejich vztahu narodily, a to následovně:

I.
Obě nezletilé děti i nadále zůstanou v osobní péči jejich matky Anastázie Kolovrzové

II.
Otec dětí Vzoromil Hudlajz se zavazuje platit pro děti výživné ve výši 1.600,- Kč měsíčně pro nezl. Vendelína a 1.400,- Kč měsíčně pro nezl. Gertrudu. Výživné bude placeno na účet matky číslo xxxxxxxx/yyyy každý měsíc nejpozději do 10. dne v měsíci. Kromě tohoto běžného výživného se otec zavazuje každý rok společně se srpnovou platbou výživného zaplatit navíc jednorázově částku 1.000,- Kč pro každé z nezletilých dětí jako příspěvek související s náklady na vybavení dětí na další školní rok.

III.
Otec je podle této dohody oprávněn stýkat se s nezletilými dětmi každý sudý kalendářní týden vždy od pátku od 17.00 hodin do neděle do 18.00 hodin. Kromě toho je oprávněn se s nimi stýkat každý rok od 25. prosince od 8.00 hodin do 26. prosince 16.00 hodin. V době hlavních školních prázdnin je otec oprávněn stýkat se s dětmi po dobu tří týdnů, přičemž termín tohoto styku je povinen oznámit matce nejpozději do 15. dubna každého kalendářního roku. Konečně pak je otec oprávněn stýkat se s nezl. dětmi každý sudý kalendářní rok po dobu jednoho týdne během jarních školních prázdnin. Styk otce s dětmi bude ve všech uvedených případech probíhat tak, že otec si děti ve sjednaném čase vyzvedne před bydlištěm matky a tam je také ve stanovený čas matce vrátí.
 

V Horní Dolní dne 15.10.2007


Vzoromil Hudlajz (podpis)      Anastázie Kolovrzová (podpis)


 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.