Rodinné právo v novém občanském zákoníku

Přehled novinek, které do rodinného práva přináší nový občanský zákoník