Jak rychle určí soud otcovství?Jak dlouho trvá soudu určení otcovství? Dítě se před týdnem narodilo.  

Pokud oba biologičtí rodiče u soudu nebo na matrice souhlasně prohlásí, že jsou rodiči dítěte, tak je otcovství určeno tímto souhlasným prohlášením. To neplatí, pokud jeden z nich je ženatý či vdaná nebo je krátce po rozvodu (k tomu viz blíže článek Určení otcovství).

Vás ale zřejmě zajímá případ, kdy jeden z biologických rodičů tvrdí, že daný muž není otcem dítěte (toto může tvrdit jak muž, tak ale i žena, pokud se muž, který se o sobě domnívá, že je otcem, domáhá určení otcovství). V takovém případě musí proběhnout celé soudní řízení. Zpravidla to bývá tak, že soud nařídí jednání, při něm vyslechne matku a domnělého otce a pak jednání odročí za účelem vypracování znaleckého posudku. Dříve se znalecké posudky dělaly na principu porovnávání krevních vzorků, dnes se již využívá metody zkoumání DNA, která je přesnější. Posudek je zpravidla vyhotoven do několika týdnů, ale může to trvat i měsíce. Poté soud znovu nařídí jednání, při němž s použitím posudku rozhodne o určení otcovství či o zamítnutí žaloby. Nebude-li jeden z účastníků souhlasit, může si proti rozsudku podat odvolání.

To, jak dlouho bude trvat soudní určení otcovství záleží tedy na tom, do jaké míry je pracovně přetížený příslušný soud, jak rychle se podaří vypracovat znalecký posudek a zda rozsudek nabude ihned právní moci nebo zda se celou záležitostí bude zabývat i odvolací soud. Když to dobře dopadne může být rozsudek pravomocný již zhruba 5 měsíců po podání žaloby, ale spíše to bude trvat déle, třeba i dva roky.

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.