Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem (vzor)Je to smutné, ale někdy si po rozpadu vztahu bývalí manželé (partneři) vyřizují účty přes své děti. Velmi častým způsobem je odpírání styku dětí s rodičem, který je nemá ve své výchově. I takové záležitosti pak musí řešit soud.

O úpravě styku rodičů s nezletilým dítětem rozhoduje soud jen tehdy, pokud nejsou rodiče schopni se na tom dohodnout. To je rozdíl oproti úpravě výchovy a výživy, kdy v některých případech je soudní rozhodnutí ze zákona povinné. Občas se tak stává, že rodiče, kteří se např. rozvádějí a v řízení o úpravě poměrů dětí na dobu po rozvodu navrhují i úpravu styku s dítětem, ačkoliv mezi nimi nejsou v této otázce žádné závažnější neshody. V takovém případě soud o tomto návrhu nemůže rozhodnout.

Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem zpravidla podává ten rodič, který dítě nemá ve výchově, nic ale nebrání tomu, aby styk byl i upraven i na návrh toho rodiče, který dítě má ve své péči, pokud je to třeba ke stanovení pevných pravidel, které druhý z rodičů nehodlá respektovat. Na druhou stranu, styk s dítětem je právem rodiče a těžko ho lze k tomu nutit, pokud se s dítětem stýkat nechce.

Návrh musí obsahovat označení účastníků řízení (tj. obou rodičů a dítěte) jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm. V návrhu musejí být uvedeny podstatné skutkové okolnosti a musí být uvedeno, jakého výroku se navrhovatel domáhá. Návrh musí být datován a podepsán. K návrhu by měly být připojeny důležité důkazy. O návrhu rozhoduje soud, v jehož obvodu děti bydlí. Pokud však došlo k přestěhování dětí, podává se návrh u toho soudu, který o úpravě poměrů (výchovy a výživy apod.) rozhodoval naposledy.Vzor – návrh na úpravu poměrů styku otce s nezletilým dítětem

Okresní soud
Nádražní 25
Kostelec


V Horní Dolní dne 15.10. 2007


Návrh otce na úpravu styku otce s nezletilými dětmi


Otec: Vzoromil Hudlajz, na.r 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 258, okres Kostelec

 

Matka: Vilemína Hudlajzová, nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

 

nezletilé děti:

1. Vendelín Hudlajz, nar. 31.4. 1995, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

2. Gertruda Hudlajzová, nar. 9.12. 1998, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

 

V minulosti jsem žil v manželství s matkou obou nezletilých dětí, manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 15.2. 2006, č.j. 28C 1236/2005. Ještě před rozvodem byly rozsudkem téhož soudu ze dne 20.12. 2005, č.j. 29 Nc 526/2005 svěřeny obě děti do výchovy matce a mě byla uložena povinnost platit výživné v celkové výši 3.200,- Kč měsíčně.

Po rozvodu manželství zpočátku moje vztahy s dětmi byly bezproblémové, na kontaktu s nimi jsem se vždy s jejich matkou domluvil. Děti u mne byly na víkendy, trávil jsem s nimi i část jejich zimních a letních prázdnin. Tato situace se však změnila zhruba v jarních měsících roku 2007. Matka obou dětí si našla přítele, s nímž začala vést společnou domácnost. Od té doby jsem děti mohl vídat stále méně, matka dětí se začala vymlouvat např. na nemoc dětí či na to, že mají školní povinnosti. V té době mi také děti sdělily, že přítel matky si nepřeje, aby se se mnou nadále stýkaly. Snažil jsem se o tom s bývalou manželkou pohovořit, ta však popřela, že by byla pod vlivem svého přítele a dále se se mnou odmítla bavit.

Situace vyvrcholila v červenci 2007. Na toto období jsem měl pro sebe a pro obě děti zajištěnu dovolenou v Chorvatsku. Pouhé tři dny před plánovaným odjezdem mi matka dětí sdělila, že děti se mnou na dovolenou jet nemohou, protože ve stejném termínu má s nimi naplánovanou dovolenou v Itálii. Na tom, že děti v uvedeném termínu vezmu do Chorvatska jsme přitom s matkou dětí byli domluveni již od března 2007 a od té doby jsem měl také zajištěn příslušný zájezd v cestovní kanceláři. Když jsem matku na naši dohodou upozornil, odmítla se se mnou bavit, pouze mi sdělila, že si nepřeje, abych se s dětmi nadále vídal.

Od července 2007 mi tedy matka odpírá kontakt s mými dětmi. Já se s nimi tak mohu vídat pouze při náhodných setkáních ve městě, což je zcela nedostatečné. S dětmi jsem vždy dobře vycházel, rády se mnou trávily svůj čas, v současné době při zmíněných náhodných setkáních pozoruji jejich stoupající odcizení. Své povinnosti vůči dětem jsem si přitom vždy plnil. Řádně jsem platil a stále platím soudem stanovené výživné, když se na mne v minulosti matka obrátila se žádostí o pomoc s většími jednorázovými výdaji, poskytl jsem jí peníze i nad rámec soudem stanoveného výživného. Kromě toho jsem dětem koupil sportovní vybavení (oběma jsem koupil nové lyže, dcera ode mne dostala nové kolo). Ze svého jsem financoval rovněž naše společné dovolené.

To, že mi matka brání v kontaktu s mými dětmi mne značně psychicky deptá, mám své děti rád a nemohu se dívat na to, jak se mi postupně odcizují. Matka navíc svým postojem brání i v kontaktu obou dětí s mými rodiči, kteří těžce nesou, že se se svými vnoučaty nemohou vídat.


Navrhované důkazy:

 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:


Otec je oprávněn stýkat se s nezl. dětmi Vendelínem a Gertrudou Hudlajzovými každý sudý kalendářní týden vždy od pátku od 17.00 hodin do neděle 17.00 hodin.

Dále je otec oprávněn stýkat se s oběma dětmi vždy po dobu dvou týdnů v době hlavních letních školních prázdnin s tím, že přesný termín styku je otec povinen matce oznámit nejpozději do konce března každého roku. 

Kromě toho je otec oprávněn se s dětmi stýkat každý sudý kalendářní rok po dobu jednoho týdne v době jarních školních prázdnin.

Otec si děti převezme na počátku styku před bydlištěm matky a tam je také na konci vymezeného styku matce předá. Matce se ukládá, aby děti na styk s otcem řádně připravila.

 

Vzoromil Hudlajz (podpis) 

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.