Mohu se u soudu nechat zastoupit jinou osobou než advokátem?Dobrý den, chtěl bych se nechat zastoupit při jednání u soudu o zvýšení výživného na zletilé dítě mojí sestrou. Zajímalo by mě jestli to lze a pokaď ano, je nutné, aby měla sestra úředně ověřenou plnou moc a musí být sepsaná plná moc na nějakém formuláři ?? Děkuji 

Účastník občanského soudního řízení má právo nechat se zastoupit, a to buď advokátem nebo jakoukoliv jinou dospělou osobou, která má plnou způsobilost k právním úkonům (tzn. není soudně omezena její způsobilost k právním úkonům např. kvůli psychické poruše). K zastupování je třeba udělit plnou moc. Ta musí být udělena buď písemně nebo přímo u soudního jednání do protokolu. Písemná plná moc nemusí být nijak ověřena Pokud na tom soud nebude trvat) ani sepsána na nějakém formuláři. Musí z ní být patrno, kdo plnou moc uděluje, komu ji uděluje a v jakém rozsahu (Já, Josef Novák, narozen xxx, bytem xxx, uděluji plnou moc své setře Boženě Novákové, narozené xxx, bytem xxx, k mému zastupování v řízení vedeném u Okresního soudu v xxx ve věci týkající se zvýšení výživného, spisová značka xxx). Plnou moc musíte podepsat.

Můžete omezit i rozsah plné moci. Ta může být udělena pro celé řízení nebo jen pro některé úkony (např. pro účast u konkrétního jednání). Pokud je plná moc udělena jiné osobě než advokátovi, může tato osoba zastupovat jen v jednom soudním řízení. Pokud by zastupovala ve více soudních řízeních (a je jedno, jestli by zastupovala vždy téhož člověka nebo jiné lidi), bylo by to obcházení zákona o advokacii a soud by takové zastoupení nepřipustil.

Výše uvedené neplatí pro obžalovaného v trestním řízení. Ten si může za obhájce zvolit pouze advokáta, osoba, která není advokátem jej v trestním řízení zastupovat nemůže.

 

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.