Plná moc (vzor)Každý účastník soudního řízení může jednat před soudem sám nebo se může nechat zastoupit jinou osobou. Zpravidla touto jinou osobou bývá advokát, který je zároveň zárukou, že zastoupení bude provedeno odborným způsobem. Nic však ale nebrání tomu, aby se účastník řízení nechal zastoupit i jinou osobou, která není zapsána v seznamu advokátů (Toto je možné jen v občanskoprávním řízení, v trestním řízení může obviněného zastupovat vždy jen advokát). Za svého zástupce si tedy můžete zvolit některého svého příbuzného nebo známého, který již má s jednáním na soudech zkušenosti a vy mu důvěřujete v tom, že vás bude zastupovat řádně a k vašemu prospěchu.  Takto zplnomocněný zástupce ale nesmí zastupovat ve více občanskoprávních řízeních, a to ani tehdy, pokud zastupuje někoho jiného. Pokud soud zjistí, že vámi zvolený zástupce zastupuje i v jiných soudních řízeních, tak ho z vašeho zastupování vyloučí a bude jednat přímo s vámi, pokud si nezvolíte na plnou moc zástupce jiného.

V plné moci musí být přesně (jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm) označen jak zmocnitel (ten, kdo plnou moc uděluje), tak zmocněnec (ten, kdo plnou moc přijímá a bude vás na jejím základě zastupovat). Zároveň musí být uvedeno, na co se plná moc vztahuje a na co nikoliv. Pokud již soudní řízení běží a je tedy známa spisová značka soudu, je nejjednodušší označit rozsah zastupování právě pomocí této značky (např. „plná moc se uděluje pro zastupování ve věci vedené u Okresního soudu v Kostelci pod spisovou značkou 38P 9874/2011“).

Ten, komu je plná moc k vašemu zastupování udělena, by měl zároveň podepsat, že plnou moc přijímá.

Plná moc zpravidla musí být udělena písemně. Tuto plnou moc musí zástupce soudu předložit dříve, než vůči soudu začne činit nějaké úkony, jinak s ním soud jednat nebude.

Další možností je udělení plné moci ústně do protokolu při soudním jednání. V takovém případě je třeba, abyste se k soudnímu jednání dostavili oba i se zamýšleným zmocněncem a poté nadiktovali plnou moc do protokolu o soudním jednání.


Vzor – plná moc k zastupování u soudu

 

Plná moc

Já, níže podepsaný

Vendelín Hudlajz, nar. nar. 31.4. 1992, bytem Horní Dolní 123,

zmocňuji svou matku

Vilemínu Hudlajzovou, nar. 29.2. 1971, bytem tamtéž,

aby mým jménem podala u Okresního soudu v Kostelci návrh na zvýšení výživného proti mému otci Vzoromilu Hudlajzovi, nar. 31.11. 1970, bytem Dolní Horní 321, a aby mne v průběhu celého tohoto soudního řízení zastupovala a mým jménem jednala.  Zároveň však vylučuji, aby se má matka jako moje zmocněnkyně vzdala práva na odvolání proti rozsudku, který bude v této věci vynesen, nebo aby vzala  návrh na zvýšení výživného zpět. Tyto úkony mohou být učiněny jen na základě zvláštního zmocnění k tomu určeného.

V Horní Dolní dne 29. února 2011

Vendelín Hudlajz

(vlastnoruční podpis)

Plnou moc přijímám.

Vilemína Hudlajzová

(vlastnoruční podpis)

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.