Zletilý syn studuje dálkově VŠ – musím mu platit výživné?1. Je otec povinen zasílat i nadále výživné, pokud dítě /20 let/ studuje pouze dálkově bakal. studium ? Ditě vedeno na ÚP, neof. příležitostné brigády? Děkuji

Pokud zletilé dítě studuje pouze dálkově a jinak nic nebrání tomu, aby se samo živilo, vyživovací povinnost rodičů tím zanikla a není tedy třeba dále platit výživné. Pouze v případě, že by bylo prokázáno, že dítě si vzhledem k rozsahu studia nemůže vydělat tolik, aby se samo uživilo, vyživovací povinnost i nadále trvá, ale v omezené výši. Dálkové studium ale v naprosté většině případů umožňuje běžný výkon práce v zaměstnaneckém poměru. Pokud dítě možnost nechat se zaměstnat nevyužije a nechává se živit od rodičů, tak je to již jen obyčejné parazitování. V této souvislosti vyvstává i otázka, jestli úřad práce ví o tom, že si syn vydělává a přesto se nechává evidovat jako nezaměstnaný, takže stát za něj platí zdravotní a sociální pojištění. Takové jednání by mohlo při splnění určitých podmínek být dokonce posouzeno jako trestný čin podvodu.

 

2. Jsem student 3. ročníku VŠ prezenční formou a moje rodiče jsou od srpna 07 rozvedení, sdílím společnou domácnost s matkou. Musím zde uvést, že pracuji na částečný úvazek u větší firmy, kdy můj hrubý měsíční příjem činí přibližně 19 – 20 000 Kč (podle odpracovaných hodin). Zajímalo by mě, zda má za těchto okolností vůči mně můj otec vyživovací povinnost či nikoliv. Sice se „soustavně připravuji na výkon budoucího povolání“, ale zároveň bych zřejmě svým příjmem dovedl naplnit i definici potomka, který je schopen samostatné obživy.


Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá do té doby, než jsou děti samy schopny se živit. Obecně se má zato, že pokud zletilé dítě studuje v řádném denním (tedy nikoliv dálkovém) studiu, není ještě samo schopno se živit. Nepřihlíží se přitom k brigádám, při nichž si přivydělá nějaké peníze, za které si pořídí něco, co by si běžně nepořídilo za peníze od rodičů (např. zahraniční cestu, spotřební elektroniku apod.). Ve vašem případě se však nejedná o brigády, ale o pravidelný a dost slušný příjem, který dosahuje bezmála průměrného příjmu v ČR. Zároveň přitom pravděpodobně zvládáte i studium. To by svědčilo o tom, že jste schopen se sám živit a že tedy vaši rodiče již vůči vám nemají vyživovací povinnost. Jiná by byla situace, pokud byste vedle školy pracoval jen proto, že byste jinak neměl dostatek prostředků a zaměstnání by vás zároveň podstatně omezovalo ve studiu (musel byste si např. odkládat zkoušky, rozkládat ročníky, přerušovat studium apod.). V takovém případě by vyživovací povinnost rodičů i nadále trvala, protože placení výživného by zlepšilo vaše možnosti studia tím, že byste nebyl omezován docházkou do zaměstnání.

Toto téma je hojně rozebíráno i na našem fóru v rubrice Výživné na zletilé dítě

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.