Žaloba o rozvod manželství (vzor)Podle statistik se v České republice údajně rozvádí zhruba každé druhé manželství. Pokud tato situace potkala i vás, možná se vám bude hodit vzor žaloby o rozvod manželství, někdy také nesprávně označované jako žádost o rozvod.

 

Manželství může být soudem rozvedeno, pokud je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud proto musí dokazováním zjišťovat míru rozvrácení manželství. 

Žaloba se podává u toho okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodě měli manželé poslední společné bydliště. Za žalobu o rozvod manželství se platí soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Nejlépe je poplatek zaplatit kolkem nalepeným přímo na originálu žaloby. Pokud poplatek při podání žaloby nebude zaplacen, musí soud žalobce písemně vyzývat k zaplacení poplatku, což vyřízení věci zbytečně zdržuje. Pokud poplatek nebude zaplacen ani přes výzvu soudu, bude řízení zastaveno.

Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tedy obou manželů) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména oddací list jako doklad o existenci manželství.Vzor – Žaloba o rozvod manželství

Okresní soud
Nádražní 25
Kostelec

 

V Horní Dolní dne 15.10. 2007 

 

Žaloba o rozvod manželství

 

Žalobkyně:

Vilemína Hudlajzová, roz. Kolovrzová nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

Žalovaný:

Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, trvale bytem Horní Dolní 123, okres Kostlec, t.č. Horní Dolní 258

I.

Žalobkyně a žalovaný jsou manželé, manželství bylo uzavřeno před Obecním úřadem v Horní Dolní, okres Kostelec, dne 15.2. 1995. U obou se jedná o první manželství, poslední společné bydliště bylo Horní Dolní 123, okres Kostelec. Z manželství se narodily 2 děti, a to Vendelín Hudlajz, nar. 31.4. 1995, a Gertruda Hudlajzová, nar. 9.12. 1998.

Důkaz: oddací list účastníků (přiloženo k žalobě)


II.

Manželství obou účastníků je již dlouhodobě rozvráceno a neplní svou funkci. Žalovaný v polovině roku 2006 navázal známost s jinou ženou, kolegyní ze zaměstnání. Žalobkyně celou záležitost považovala za pouhý flirt a v zájmu zachování rodiny žalovaného žádala, aby svůj vztah ukončil. Žalovaný to přislíbil, v prosinci 2006 se však odstěhoval ze společného bydliště ke své přítelkyni a od té doby nevede s žalovanou společnou domácnost. Intimní soužití obou účastníků zaniklo zhruba v září 2006.

Žalovaný se od svého odchodu ze společné domácnosti nijak nepodílí finančně na úhradě běžných plateb, neplatí ani žádné výživné pro děti. Na prosby žalobkyně o finanční příspěvky nereaguje, tvrdí, že nemá peníze.

III.

O úpravě poměrů nezletilých dětí dosud nebylo rozhodnuto, žalobkyně však již u Okresního soudu v Kostelci podala návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu. O právní moci tohoto rozsudku bude žalobkyně soud pro účely rozvodového řízení soud informovat.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Manželství žalobkyně Vilemíny Hudlajzové, roz. Kolovrzové, a žalovaného Vzoromila Hudlajze, uzavřené dne 15.2.1995 před Obecním úřadem v Horní Dolní, okres Kostelec, se rozvádí.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

Vilemína Hudlajzová (podpis) 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.