Výživné pro zletilé děti – konec vyživovací povinnosti1. Dobrý den, od bratra odešla před třemi lety manželka, která je nyní vdaná. Bratr je rozvedený a platí výživné na dvě dcery. Nezletilá žije s matkou a druhá nyní zletilá žije s prarodiči. Bratr stále posílá výživné bývalé manželce na obě dcery. Můj 1. dotaz může platit výživné přímo zletilé dceři místo manželce nebo o tom musí rozhodnout soud? Můj 2. dotaz zletilá dcera začala studovat DÁLKOVĚ vysokou školu a zároveň pracuje musí jí bratr stále platit výživné? Třetí dotaz může být ukončení placení výživného na jednu dceru důvodem ke zvýšení výživného na druhou dceru pokud o to bývalá manželka požádá? Děkuji

Jestliže se dítě, pro něž je placeno výživné, stane zletilým, mělo by výživné být poukazováno přímo k rukám dítěte a nikoliv již k rukám druhého rodiče. Druhý rodič totiž okamžikem zletilosti dítěte přestává být jeho zákonným zástupcem a není tedy již důvod, aby peníze byly předávány do jeho rukou. Soud o této záležitosti rozhodovat nemusí. Ve většině případů samozřejmě je výživné placeno i nadále do rukou rodiče, je to ale jen otázka dohody mezi rodiči a zletilým dítětem.

V případě dálkového studia není již důvod platit nadále výživné. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá, pokud děti nejsou schopny se samy živit. V popsaném případě ale zřejmě dcera je schopna se sama živit a vyživovací povinnost tedy zanikla. Pouze v případě, že by kvůli studiu nemohla mít takové zaměstnání, které by jí přinášelo dostatečné výdělky, mohla by vyživovací povinnost trvat i nadále, výživné by však bylo nižší.

Pokud se povinnému rodiči sníží počet vyživovacích povinností, znamená to, že má k dispozici více finančních prostředků, to znamená, že by to mohlo být důvodem ke zvýšení výživného u dítěte, u něhož vyživovací povinnost trvá. Neznamená to však, že by povinný rodič musel na výživném zaplatit celou částku, kterou snížením počtu vyživovacích povinností ušetří, výživné by mělo být zvýšeno přiměřeně možnostem rodiče a potřebám dítěte.

 

2. Dobrý den, pobírám sirotčí a přídavky na syna. Musím mu tyto peníze od jeho 18let dávat na jeho vlastní účet a nebo s nimi můžu do doby než vystuduje nakládat sama?

Pobírání důchodu a dalších dávek osobou starší osmnácti let má stejný režim jako pobírání výživného. Zletilostí dítěte jeho rodiče přestávají být jeho zákonnými zástupci a není tedy již důvod, aby přijímali peníze, určené jejich dětem. Samozřejmě, pokud se se synem dohodnete, mohou být platby i nadále zasílány na váš účet a vy mu s nimi budete hospodařit do doby, dokud na vás bude závislý. Pokud ale bude trvat na tom, že chce s penězi nakládat sám, tak s tím nic nenaděláte.

 

3. Dobrý den. Syn má 22 roků, neukončil školu a studovat už nechce. Je nemocný a pobírá částečný invalidní důchod a je vedený na úřadě práce. Musím mu platit výživné. Děkuji za odpověď.

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do doby, než jsou děti schopny se samy živit. Pokud vašemu synovi nestačí invalidní důchod k obživě a nemá možnost získat finanční prostředky jinak, to znamená, že s jeho postižením je nemožné sehnat zaměstnání, trvá vaše vyživovací povinnost i nadále. Při určení výše výživného je ale třeba zohlednit i výši příjmu vašeho syna a další okolnosti, včetně vašich možností.

 

4. Dobrý den,partner platí výživné na nezletilou dceru, která je v současné době na rodičovské dovolené. (nepřipravuje se na budoucí povolání). Brzy bude mít 18let, musí partner platit dál výživné,když jeho dcera pobírá rodičovský a sociální příspěvek? Pokud by platit nemusel, může přestat platit bez rozhodnutí soudu?

Vyživovací povinnost trvá do doby, než je dítě schopno se samo živit. Jestliže je žena, matka dítěte na rádcovské dovolené a pobírá v souvislosti s tím od státu dávky, není již důvod, aby ji živili rodiče. Ve svém věku si sama dobrovolně zvolila způsob života a nemůže tedy chtít, aby ji rodiče dále živili. Na druhou stranu je na zvážení rodičů, zda své dítě „hodí přes palubu“ nebo mu ve složité situaci pomůžou. Pokud vyživovací povinnost zanikla, není třeba o tom rozhodovat soudně, vyživovací povinnost zaniká ze zákona.

 

5. Dcera, na kterou platím výživné, bude tento měsíc plnoletá a je hlášena na pracovním úřadu. Jak dlouho mám ještě výživné platit a co mám udělat pro ukončení této povinnosti?

 

Už jsme to psali vícekrát, ale opakování je matka moudrosti, takže ještě jednou: Zákon o rodině nijak nespojuje trvání vyživovací povinnosti rodičů k dětem s věkem dítěte. Dosažení zletilosti dítěte tedy nemá pro vyživovací povinnost žádný význam. Podle zákona vyživovací povinnost trvá do té doby, než je dítě samo schopno se živit. Na jedné straně tedy u dítěte, které v 16 letech opustí školu s tím, že dál už studovat nebude, vyživovací povinnost zanikne, protože dítě studovat nechce a může se tedy samo živit, nejlépe prací. Na druhou stranu ale u dítěte, které bude do 24 let studovat vysokou školu, bude vyživovací povinnost trvat až do ukončení studia, protože dítě se ještě stále připravuje na budoucí povolání a není tedy schopno se plnohodnotně samo živit. Jestliže tedy vaše dcera nestuduje a nic (např. zdravotní problémy) jí nebrání v tom, aby se sama živila, vaše vyživovací povinnost již zanikla a nemusíte tedy výživné platit. Vyživovací povinnost zaniká ze zákona, tedy není třeba, aby ji rušil soud. Pouze v případě, že by ukončení plateb výživného vyvolalo nějaké konflikty, můžete u soudu žalovat o zrušení povinnosti platit výživné.

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.