Studujeme a chceme se vzít – musejí nám rodiče dál platit výživné?1. Dobrý den. Já i můj přítel studujeme vysokou školu a chtěli bychom se vzít. Bydlíme u mě, jeho rodiče mu posílají peníze, "výživné", nejedná se o zanedbatelnou částku, bez ní bychom to asi nezvládali. Rodiče vyhrožují, že pokud sňatek proběhne, ztrácí na přítele vyživovací povinnost a nebudou mu posílat nic. Je to pravda nebo platí doslova zákon o vyživovací povinnosti dokud "dítě" studuje – bez výjimky?


Vyživovací povinnost rodičů rozhodně netrvá po celou dobu, co dítě studuje. Zákon vůbec nehovoří o studiu dítěte, ale zabývá se tím, zda dítě je schopno se samo živit či nikoliv. Samozřejmě, pokud řádně studuje dítě vysokou školu a nejedná se o tzv. věčného studenta, který pětiletou vysokou školu studuje osm let, vyživovací povinnost trvá, protože dítě se připravuje na budoucí povolání a není tedy ještě dostatečně schopno se živit. Pokud si ale dítě spíše užívá volnosti studentského života, než aby studovalo, nelze po rodičích spravedlivě požadovat, aby cpali peníze do svého potomka místo toho, aby si dávali něco stranou na svůj budoucí nevysoký důchod. Nicméně sňatkem dítěte vyživovací povinnost rodičů vůči dětem nezaniká, ale přistupuje k ní vyživovací povinnost mezi manžely. Jako manželé tedy musíte udělat vše pro to, abyste se o sebe navzájem postarali a teprve nebude-li to dostačující, můžete žádat v době svého řádného studia výživné po rodičích. Rodiče však rozhodně nebudou povinni platit více, než kolik by platili, pokud byste byli svobodní, resp. pokud byste nežila se svým přítelem. Pokud vaše výdaje jsou kvůli tomu, že žijete společně, vyšší, než pokud byste žili na studiích každý sám, jedná se o nadstandard, který nemusejí rodiče hradit. Takže než vstoupíte do manželství, doporučuji najít si nějaké zaměstnání, při němž se dá úspěšně studovat. Rozhodně nebude šťastným zahájením manželského života, pokud budete žalovat rodiče o výživné. Možná vám soud nějaké přizná, ale zcela jistě tím ztratíte cestu ke svým rodičům.

2. Dcera se odstěhovala k druhovi. Studuje, je zletilá a pobírá výživné a soc. dávky od otce a úřadu práce. Nyní požaduje výživné i ode mně a podala žalobu k soudu. Jak mám postupovat? Jsem dlouhodobě nemocná, v částečném invalidním důchodu. Dcera žije ze své vůle s přítelem ve společné domácnosti. Má tato skutečnost vliv na mojí případnou vyživovací povinnost?

Jestliže dcera skutečně studuje a připravuje se tak na budoucí povolání, vaše vyživovací povinnost stále trvá. Výživné vám samozřejmě bude vyměřeno s přihlédnutím k vašim možnostem, tedy i k vaší nemoci a invalidnímu důchodu. Soud samozřejmě přihlédne i k tomu, že vaše dcera žije s druhem. Může to totiž pro vás mít výhodu – náklady na živobytí (nájem, elektřina atd.) se u nich budou dělit na polovinu, což pro vás znamená vyšší výživné. Pokud si druh vaší dcery již sám vydělává, soud přihlédne i k tomu, rozhodně nesmí dojít k tomu, že vy budete dotovat druha své dcery.

 

3. zdravím. Potřebuji radu: 18 dítě nezaopatřené, studující poslední rok uč. obor nebydlí s rodiči. Chce však po nich peníze na výživu. Rodiče se s ní chtějí dohodnout na výši, dítě nesouhlasí. Vyhrožuje, že je dá k soudu. Dítě má trvalé bydliště u rodičů a mělo vždy možnost se doma stravovat atd.Jak mají rodiče postupovat a kolik by tedy měli dítěti dávat a zda si může dítě samo změnit trvalé bydliště a jaké by potom byly povinnosti rodičů?

 

Vyživovací povinnost rodičů v daném případě trvá, protože dítě se připravuje na budoucí povolání. To znamená, že rodiče musí výživné platit i přesto, že dítě s nimi nežije. Na druhé straně rodiče svou vyživovací povinnost v našich podmínkách běžně částečně plní i tím, že umožňují dítěti bydlet v jejich bytě. Samostatné bydlení dítěte s sebou samozřejmě přináší zvýšené náklady. Jestliže dítě není schopno se samo živit, má na jedné straně právo na výživné, na druhé straně však nemá právo na to, aby zbytečně zvyšovalo náklady, které by rodiče měli v rámci výživného hradit. Jinými slovy: pokud neexistuje žádný vážný důvod pro to, aby dítě bydlelo samostatně, není důvod ani k tomu, aby rodiče hradili náklady související se samostatným bydlením. To samozřejmě nezbavuje rodiče povinnosti přispívat na výživu dítěte, ale přispívat budou jen v takové výši, kterou by vynaložili, pokud by dítě bydlelo s nimi. Jaké výživné by měli rodiče dítěti dávat, to nemůžeme říci, záleží na mnoha okolnostech, jak už ostatně bylo rozvedeno v jiných článcích na těchto stránkách. Pokud se rodiče s dítětem nedohodnou, může je dítě samozřejmě žalovat, ale je otázka, do jaké míry bude úspěšné s ohledem na to, co bylo uvedeno výše.

Změna trvalého bydliště nemá na to, co bylo řečeno výše, žádný vliv. Jedná se pouze o administrativní záležitost, související jen s evidencí osob, nikoliv s vyživovací povinností.

 

4. Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu.Byla jsem rozvedená matka s dospívající dcerou, která krátce před dovršením svých osmnáctých narozeni (cca2,5měsíce) se zamilovala a odstěhovala s 34-letým mužem.Přesto však normálně nastoupila do třetího ročníku čtyřletého maturitního studia. A tak jsem to brala tak, že mám stále vyživovací povinnost vůči své dceři a platila jsem jí 2500Kč měsíčně. První byli v nějakém podnájmu, později se přestěhovali k jejímu otci.Nyní jsem však zjistila, že dcera vybrala stavební spoření , které bylo na její jméno a kde jsem jí spořila na bydlení. jednalo se o částku přes 92.000Kč. Nevím na co tyto peníze použii, ale stále shánějí nějaký levný podnájem, protože prý nemají peníze. Zároveň jí skončilo o pojištění na kterém je částka 27.000Kč..Když z bytu odcházela vzala si sebou i věci nemalé hodnoty. O krádež se nejednalo, protože šlo o věci které vetšinou dostala jako dárek. Nevím zda tyto věci ještě jsou v jejím vlastnictví, protože nemám možnost dceru navštěvovat. Zajímalo by mě, zda i přes tyto její majetkové poměry, mám povinnost jí platit výživné. Příjde mi to značně nemorální, zvláště jestli jí její partner využívá jen pro peníze. On je rozvedený, má 2 vyživovací povinnosti a nemá stálé zaměstnání. Bohužel tento vztah podporuje její otec a jeho rodiče. Nevím co mám dělat. Nejde mi jen o peníze. Bojím se ,že se naopak vrátí s dluhy domů (má zde mimochodem pořád trvalé bydliště – také asi neřešitelné pokud studuje) a tak bych jí ty peníze raději dávala stranou, než podporovala nějakého příživníka.

Věřím, že je to pro vás značně těžké sledovat, jak se vaše dcera pustila do života hlava nehlava. Bohužel, pokud je plnoletá, tak s tím nic nenaděláte. Vaše vyživovací povinnost k dceři trvá, doku není schopna se sama živit, což je vzhledem k tomu, že studuje, její případ. Je možné, že by se na výživné mohly s ohledem na dobré mravy (§ 96 zákona o rodině) mohly započítat peníze, které vybrala ze stavebního spoření či životního pojištění. Je sice pravda, že jsou to její peníze, ale předpokládám, že jste jí je spořila vy. Zda by soud toto uznal jako plnění výživné ale záleží na mnoha detailech. Můžete tedy zkusit přestat platit výživné a dávat si tyto peníze stranou a mít je tak připravené pro případ, že by vás dcera zažalovala a soud by vám uložil povinnost výživné zaplatit. Nezapomeňte ale na to, že neplacení výživného je i trestným činem. Pro účely trestního řízení bych ale já osobně peníze získané z peněz naspořených rodiči započítal jako platbu výživného, nicméně nemůžu vám zaručit, že by to v konkrétním trestním řízení takto posoudily i orgány činné v trestním řízení. Jinak o výši výživného ve vašem případě platí to, co již bylo napsáno výše. Pokud jde o dluhy, dcera je zletilá, takže to budou její dluhy, s nimiž vy nebudete mít nic společného. Někteří lidé zkrátka neuvěří, že rozpálená žehlička pálí, dokud si na ni nesáhnou, ale každá životní zkušenost je k něčemu dobrá.

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.