Nelíbí se mi, jak bývalá manželka vychovává naše děti – co s tím?Dobrý den, jsem pět let rozvedený a syny vychovává jejich matka. Já sám jsem podruhé ženatý a synové s mojí druhou ženou i jejími dětmi vychází dobře. Zajímalo by mě jaké jsou moje možnosti zasahovat do jejich výchovy. Synům je 16 a 13 let. Snažím se je vést podle nejlepšího vědomí, ale bohužel jejich matka má pokaždé opačný názor. Na týden jarních prázdnin nepovažuje za nutné jim dát zimní bundy, protože je nechtějí a sama dodá že ji buzeruju a teploty jsou kolem nuly, boty nosí o tři čísla větší, neučí se protože se jim nechce a sami se mi k tomu přiznají, a ona jen řekne, že je nedonutí a že jsou blbý po mně, na základní škole jsem měl čtyřky, ale mám dva dokončené učební obory z toho jeden s nastavbovou maturitou. Starší v prváku na SŠ propadá, chodí na diskotéky se striptýzem a matka s ním doma pokuřuje vodní dýmku. Když se sní o tom chci bavit, jen prohlásí, že mi do toho nic není, že se o ně řádně stará a ať si klidně stěžuji na sociálce, že ona má vše v pořádku. Veškeré moje snahy jí něco vysvětlit měli negativní dopad v chování synů k mé osobě. Projevilo se to vždy při další návštěvě u mně. Mimochodem pracuje na městském úřadě a se sociální pracovnicí se kamarádí. Je v mých silách to ovlivnit jiným způsobem, než domluvou s matkou a nebo jen musím tiše přihlížet tomu jak naše děti vychovává

Toto bohužel lze jen těžko řešit. I když jsou rodiče rozvedení, měli by se na výchově dětí domluvit. Samozřejmě se může stát, že každý z rodičů může vyznávat jiný styl výchovy, rozhodně by to ale nemělo být na újmu dětem. Pokud jste přesvědčen o tom, že výchova druhého rodiče (v daném případě matky) poškozuje děti, můžete u soudu navrhnout, aby nařídil opatření k nápravě situace. Tato opatření jsou uvedena v § 43 zákona o rodině, citace je níže. Tato opatření se ale používají poměrně zřídka a jejich účinnost je značně pochybná.

Další možností je, podat návrh na změnu výchovy nezletilých dětí, tedy aby byly svěřeny do vaší výchovy, pokud k tomu ovšem máte podmínky. Špatná výchova ze strany rodiče, majícího děti v péči, může být důvodem ke změně výchovného prostředí. Na druhou stranu, u takto starých dětí už soud musí přihlížet i k jejich stanovisku a myslím že by se jim změna výchovného prostředí nelíbila. Soud by samozřejmě i proti jejich vůli mohl výchovné prostředí změnit, ale zkuste si představit, jaké asi budete mít se syny vztahy, pokud u vás budou jen z donucení. Zaujmout dva „puberťáky“ rozhodně nebude jednoduché, a to tím spíše, pokud jim budete chtít zavést přísnější režim, než na jaký jsou zvyklí. Říká se to těžko, ale někdy prostě rodičům nezbývá než doufat, že jejich děti přežijí pubertu bez větší újmy na zdraví.

 

* * * * *

 

§ 43

(1) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud, neučinil-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, učinit tato opatření:
a) napomene vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a osoby, kteří narušují jeho řádnou výchovu;
b) stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy, občanských sdružení v místě bydliště nebo na pracovišti;
c) uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě nevhodných.

(2) Učinil-li orgán sociálně-právní ochrany dětí opatření uvedené v odstavci 1, nepotřebuje schválení soudu. Měnit nebo rušit taková opatření může orgán, který je učinil.

 

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.