Návrh na exekuci pro výživné – soukromý exekutor (vzor)Máte ve své péči dítě a nedostáváte pro ně výživné, ačkoliv ho soud stanovil? Zkuste se výživného domoci exekucí za pomoci soukromého exekutora. Jak podat návrh na exekuci se dovíte z tohoto vzoru.


Jestliže povinný neplní dobrovolně svou povinnost, může se oprávněný domáhat nařízení exekuce proti povinnému. To platí i o plnění vyživovací povinnosti. Výživné přitom je přednostní pohledávkou, takže pokud je proti dlužníkovi vedeno více exekucí najednou, má výživné přednost před ostatními pohledávkami.

Návrh na exekuci se podává u toho soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě své bydliště. Z návrhu se neplatí žádný poplatek. Exekuce může být provedena různými způsoby. Pro vymožení pravidelných plateb je vhodná v podstatě jen exekuce srážkami ze mzdy, na umoření dluhu na výživném lze použít i jiné druhy exekucí, např. prodejem movitých věcí povinného, přikázáním jeho pohledávky, tzv. obstavení účtu povinného, v krajním případě i prodejem nemovitostí povinného.

Pokud je podáván návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy povinného, je třeba přesně označit plátce jeho mzdy. Jinak v návrhu musí být uveden i rozsudek, jímž bylo výživné stanoveno a tento rozsudek by měl být k návrhu přinejmenším v kopii přiložen.

Exekuci může provádět buď soud nebo soukromý exekutor. Pro vymožení běžného výživného je vhodný výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, který provádí zpravidla soud. Ostatní druhy exekuce může provádět jak soud, tak soukromý exekutor.

Je-li podáván návrh na exekuci prováděnou soukromým exekutorem, musí si navrhovatel exekutora zvolit sám a v návrhu ho musí označit. Návrh pak může podat buď u příslušného soudu nebo u vybraného exekutora, který návrh soudu zašle. Má-li exekuci provádět soukromý exekutor, neuvádí se v návrhu způsob exekuce. Soukromý exekutor totiž následně sám určí nejvhodnější způsob vymožení dlužné částky.

Níže uvádíme vzor na nařízení exekuce prováděné soukromým exekutorem.Vzor – návrh na nařízení exekuce pro výživné na nezletilé dítě – soukromý exekutor

Okresnímu soudu
v Kostelci

 

V Horní Dolní dne 20.10. 2007


Oprávněný: nezl. Vendelín Hudlajz, nar. 31.4. 1995,
zastoupený matkou Vilemínou Hudlajzovu, nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123,

Povinný: Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 258

Návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora provedením exekuce


I.
 Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 8. 12. 2006 č.j. Nc 632/2006–52 bylo povinnému uloženo platit na výživu nezletilého oprávněného výživné 2.800,- Kč měsíčně, a to vždy do 10. dne v měsíci předem k rukám matky. Povinnost platit uvedené výživné byla stanovena zpětně  počínaje dnem 1. 9. 2006. Dluh na výživném ve výši 5.400,- Kč za období od 1.9. 2006 do 30.11. 2006 bylo povinnému povoleno splácet po 500,- Kč měsíčně společně s běžným výživným.

II.
Povinný si svou vyživovací povinnost řádně neplní. Po vynesení výše citovaného rozsudku zaplatil na běžném výživném v měsících prosinec 2006 a leden 2007 vždy částku 1.000,- Kč a počínaje únorem 2007 neplatí výživné vůbec. Dluh na výživném tak k dnešnímu dni činí 34.200,- Kč.

III.
S ohledem na to, že povinný si svou soudem stanovenou povinnost neplní dobrovolně, navrhuji aby soud vydal následující rozhodnutí:

Nařizuje se podle zákona č. 120/2001 Sb. exekuce vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Kostelci ze dne 8.12. 2006 č.j. Nc 632/2006–52k uspokojení dlužného výživného pro oprávněného Vendelína Hudlajze v částce 34.200,- Kč.

Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Alois Kolenovrt se sídlem v Kostelci, Armstrongova 1256.

Vilemína Hudlajzová (podpis)
 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.