Mohou rodiče volně nakládat s majetkem dětí?Jsem 2 roky rozvedená, žiji s 10-letou dcerou v bytě, který je v mém vlastnictví. S býv. manželem nevycházíme dobře. Již 2 roky žije se mnou v bytě přítel. Poraďte mi prosím jak nejlépe ošetřit vlastnictví bytu: nechci aby můj býv. manžel mohl s bytem disponovat (jako zákonný zástupce mé dcery) v případě mého úmrtí, nechci ale byt přepisovat ani na přítele, chci aby měl, v případě mé smrti, alespoň právo doživotního bydlení. Mám ještě jeden dotaz. Přítelova dcera (21 let) je již 2 roky nezaměstnaná, není nahlášená ani na úřadu práce. Má proto dluh u zdravotní pojišťovny a o práci zájem nemá. Bydlí u své matky, jeho manželky (jsou v rozvod. řízení). Obávám se, že pojišťovna bude dluh vymáhat a přijde i na exekuci. Co může následovat, jestliže se zabavením jejich majetku dluh nevyrovná? Můžou přijít i k nám, přestože s nimi již 2 roky nebydlí? Mám obavy, že bychom mohli přijít o to, co jsme si velice těžce pořídili.

Pokud jde o první dotaz, těžko můžeme radit, jak s bytem naložit, navíc za podmínek, které jste si stanovila, jsou možnosti velmi omezené. Z vašeho dotazu je zřejmé, že máte strach,aby dcera nepřišla o byt, pokud byste zemřela před její plnoletostí. I na podobné situace zákon pamatuje. Pokud je dcera vaším jediným potomkem vy nejste vdaná, byla by vaše dcera jedinou dědičkou (pokud byste se vdala, dědila by společně s vaším manželem). Pokud by vaše dcera v té době byla ještě nezletilá, byl by jejím jediným zákonným zástupcem její otec. Mezi jeho práva a povinnosti by patřila i správa majetku vaší dcery, tedy i bytu. Při správě majetku je povinen počínat si s péčí řádného hospodáře. Běžné úkony za dceru může rodič provádět podle svého uvážení. Pokud jde ale o neběžné úkony, potřebuje k tomu schválení soudu.

Nakládání s bytem určitě nelze považovat za běžný úkon. Pokud by tedy chtěl váš byt prodat, musel by k tomu mít schválení soudu. Pokud by ho chtěl pronajmout na delší dobu, určitě by takové schválení také bylo potřeba, tím spíše, pokud by tato doba zasahovala až do doby, kdy dcera bude zletilá. Uzavřením nájemní smlouvy by totiž zavazoval dceru, nikoliv sebe a soud by proto musel posoudit, zda je to pro ni výhodné. U kratších pronájmů by pravděpodobně schválení soudu nebylo nutné. Pokud by nějaký úkon, který vyžaduje schválení soudu, provedl bez tohoto schválení, byl by takový úkon neplatný. Navíc, pokud by to dceru výrazněji poškodilo, mohl by být i trestně stíhán, a to pravděpodobně pro trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku nebo dokonce pro zpronevěru.

V téhle chvíli zbývá odpovědět na otázku, jaká je pravděpodobnost, že by soud opravdu takový úkon schválil. Za současné situace s byty se domnívám, že nikoliv, protože vlastnictví bytu je jistota a jakékoliv omezení práv k němu nebo dokonce jeho prodej za situace, kdy by dcera neměla jiné bydlení, by bylo pro ni značně nevýhodné. I pokud by soud úkon schválil, utržené peníze by opět byly majetkem dcery a k nakládání s nimi by opět bylo třeba schválení soudu.

Schvalování právních úkonů za nezletilé se netýká jen rozvedených rodičů, ale všech úkonů za nezletilé děti obecně, jedná se o poměrně častou soudní agendu. Stává se např. že prarodiče chtějí převést nemovitosti na své vnuky. Ty jsou přitom zastoupeni svými rodiči, darovací smlouvu mohou rodiče podepsat, ale dokud ji neschválí soud, není platná. Dost často soudy také řeší návrhy na schválení úvěrových smluv ze stavebního spoření. To jsou situace, kdy rodiče spoří na účet stavebního spoření i nezl. dětem a po nějaké době si i za děti chtějí vzít úvěr ze stavebního spoření. I toto musí soud schválit.

Pokud jde o vaši druhou otázku, nemusíte se bát exekuce. Dcera vašeho přítele je dospělá a jako taková si za své dluhy odpovídá sama. Je to její problém a nikdo ho nemůže přenášet na nikoho jiného, ani na příbuzné.

 

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.