Jak se dělí majetek po rozvodu?1. Dobrý den, má matka se rozvádí s mým nevlastním otcem. Návrh na rozvod podal můj nevl. otec. Já jsem již dospělá a mám svoji rodinu. Z tohoto manželství je můj bratr, který je též již dospělý. Jde o klasický případ, kdy nevl. otec si našel mladší ženu a s mojí matkou se chce nechat rozvést. Zároveň však uvádí, že stěhovat se prozatím nechce. Žádnou dohodu o rozdělení majetku neučinili. Nevl. otec s námi již rok nekomunikuje a tak vlastně nevíme, co máme čekat. Musím podotknout, že do této doby bydlíme všichni v dvougeneračním rodinném domě (já + manžel a dvě děti 6 a 3 roky, matka, bratr, nevl. otec). Zajímalo by mě, co může požadovat nevl. otec po rozvodu. Děkuji

Na váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na tom, jaký majetek měl kdo z manželů ještě před uzavřením manželství a jaký majetek byl získán za trvání manželství. To, co měl některý z manželů ještě před svatbou, je stále v jeho výlučném vlastnictví a zůstane vlastníkem i po rozvodu. To co manželé nabyli za trvání manželství je v jejich společném jmění. To neplatí (zjednodušeně řečeno) o věcech, které jeden z manželů nabyl darem nebo děděním a o věcech výlučné osobní potřeby některého z manželů.

Společné jmění manželů rozvodem manželství zaniká. Je na obou manželích, aby se dohodli, kdo si co nechá a případně kdo komu kolik zaplatí jako náhradu za věci, které si nechá. Dohoda musí být písemná. Pokud se jedná o větší majetek, je lepší, pokud dohodu sepíše advokát, tím spíše to platí, pokud v majetku jsou i nemovitosti.

Pokud se rozvedení manželé nedohodnou na vypořádání společného jmění po rozvodu, může kterýkoliv z nich u soudu podat žalobu o vypořádání zaniklého společného jmění. Majetek tak rozdělí soud. Jedná se ale většinou o složitá zdlouhavá a drahá řízení, rozhodně je vhodné se v takovém řízení nechat zastoupit advokátem.

Jestliže se rozvedení manželé na vypořádání společného jmění nedohodnou do tří let od rozvodu a ani v této lhůtě není podána žaloba o vypořádání zaniklého společného jmění, platí, že každý z manželů se stane vlastníkem těch movitých věcí, které má v držení. U nemovitostí se pak oba manželé stanou jejich podílovými spoluvlastníky.

 

2. S manželem jsme v rozvodovém řízení.Děti již mám svěřeny do své péče ale nejsme schopni se dohodnout na majetkovém vypořádání.Jedná se především o otázku bydlení.Máme napůl rod.domek a manžel trvá na jeho prodeji.Nemám na jeho vyplacení a z prodeje domu mi zůstane asi 450 000.To by znamenalo půjčit si na byt ještě asi 300000.Se svým platem a dvěma studujícími dětmi si půjčku nemohu dovolit.Je nějaký zákon který by nás ochránil? Manžel se chystá podat žádost o soudní vypořádání majetku.Co to přesně znamená a budu to muset zaplatit na půl s ním?

Jedním z důsledků rozvodu manželství je i zánik společného jmění manželů. Veškerý majetek nabytý za trvání manželství je společným majetkem obou manželů. Po zániku manželství je třeba tento společný majetek vypořádat tak, aby bylo zřejmé, který z manželů se stane vlastníkem jaké části majetku. Vypořádání se činí písemnou dohodou. Pokud se bývalí manželé nedohodnou, může kterýkoliv z nich podat žalobu na vypořádání majetku soudem (rozhodně doporučuji advokáta). Jestliže ve lhůtě tří let od zániku manželství není uzavřena dohoda a ani není podána žaloba u soudu, platí, že vlastníkem movitých věcí se stává ten z bývalých manželů, který je užívá, a nemovitosti (stavby, pozemky) se stávají podílovým spoluvlastnictvím obou manželů, přičemž podíly každého z nich jsou stejné.

Pokud nebudete schopni se s manželem dohodnout a celou záležitost bude řešit soud, budete se s největší pravděpodobností muset podílet i na nákladech soudního řízení. Tyto náklady mohou být nemalé, bude se jednat o soudní poplatek (2.000,- Kč + 5.000,- Kč za každou nemovitost), náklady na odměny advokátů (řádově desítky tisíc korun), náklady na znalecké posudky (řádově tisíce korun), případně další položky. Při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné (to platí nejen o aktivním majetku, ale i o dluzích). Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. To pro vás znamená, že pokud se staráte o děti, je větší šance, že byt, resp. dům, získáte vy. To je ovšem jediné, čím zákon chrání zájmy dětí. Pokud ovšem hodnota majetku, který získáte vy, bude vyšší, než hodnota majetku vašeho bývalého manžela, budete muset doplatit rozdíl tak, aby oba podíly byly stejné. Je jen na vás, kde na to vezmete peníze. Rozhodně, pokud se s manželem nedohodnete sami, doporučuji využít služeb advokáta. Ten vám může pomoci nejen v řízení před soudem, ale pokud to bude solidní advokát, bude se snažit, aby vůbec k soudnímu řízení nedošlo.

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.