Jak mám postupovat, když otec dětí neplatí výživné?Prosím o radu. Jak mohu vymoci dlužné výživné.Rozsudek nabyl právní moci 6.8.2007. Vzhledem k tomu,že jsem samoživitelka tří dcer tak by se korunky na vánoce hodily.Děkuji mnohokrát 

 

Pokud otec dětí neplatí výživné dobrovolně, můžete jako zákonná zástupkyně vašich nezletilých dětí podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. Povinnému (tedy otci dětí) tak může být výživné na základě exekuce strháváno přímo ze mzdy, může mu být tzv. obstaven účet v bance, mohou mu být prodány jeho movité věci a pokud mu dluh naroste, může dojít i k prodeji jeho nemovitostí. Se žádostí o sepsání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí se můžete obrátit na advokáta, případně vám s tím pomohou pracovníci odboru péče o děti a mládež na příslušném pověřeném městském úřadě, pod který spadáte. K sepsání návrhu budete potřebovat rozsudek, kterým bylo výživné vyměřeno. Určitým nátlakovým prostředkem je i podání trestního oznámení pro neplacení výživného. V takových případech totiž neplatící rodiče jsou motivováni k zaplacení, neboť jinak jim hrozí odsouzení a v krajním případě i vězení. Podle ustálené praxe se ale obvykle za trestné považuje neplacení výživného po dobu nejméně šesti měsíců.
 

Dobrý den. Jelikož otec neplatil výživné řádně a včas, požádala jsem o výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Ovšem nyní mám problém i se zaměstnavatel otce. Přestal mi také výživné vyplácet. Na dotazy mé ani místního soudu nijak nereaguje. Jak postupovat? (21.12.2007)

 

U soudu trvejte na tom, aby plátce mzdy (tedy zaměstnavatele) přinutil k nějaké činnosti. Pokud plátce mzdy svévolně nevyplácí výživné, můžete se zaplacení výživného domáhat přímo na něm, tedy přímo na jeho majetku, nikoliv tedy jen na mzdě, kterou vyplácí tomu, kdo má výživné platit. Pokud otec dítěte změnil zaměstnavatele, byl plátce mzdy povinen to soudu oznámit. Nový zaměstnavatel, u něhož plátce výživného nastupuje do práce si musí od nového zaměstnance vyžádat potvrzení o exekuci. Nesplnění těchto povinností může být postihováno opakovaně pokutou do 50.000,- Kč. Soud tedy má dostatečné možnosti, jak zaměstnavatele přimět k aktivitě.

 

 

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.