Dokumenty a odkazy

Zákon o rodině (§ 1-29): Manželství

Zákon o rodině číslo 94/1963 Sb. : § 1 – § 29 – Manželství (úplné znění zákona)

Rodinné právo v novém občanském zákoníku

Přehled novinek, které do rodinného práva přináší nový občanský zákoník